Tag Archives: Quilt Whisperers

Sssht ! Quilt Whisperers gaan naar Schotland

mystery2

Voor het Quilt Whisperers project werden groepjes van 10 gevormd, die 8 weken de tijd krijgen om een nieuwe quilt te maken die een interpretatie is van de quilt gemaakt door de vorige persoon in de rij. ledereen werkt in complete geheimhouding aan zijn quilt. Alle quilts (van alle groepen) zullen worden tentoongesteld op de Loch Lomond Quilt Show (Schotland) in mei 2014.

www.lochlomondquiltshow.com